پروفایل: آقای ایمان شیخ انصاری

دوره آموزش راینو و گرسهاپر
زمان پیشنهادی برگزاری: دوشنبه ها ١٠-۱۳
تعداد جلسات: ۹ جلسه
زمان اولین جلسه: دوشنبه ۲۵ بهمن
پیش نیاز ها: –
هزینه ثبت نام: ۲۲۵ هزارتومان

تجربه مربوط:

-آموزش راینو و گرس هاپر در موسسه نقش معمار (یک ترم)، موسسه مهرگان (یک ترم) و دو دوره به صورت مستقل

 

          

 

ما را دنبال کنید