پروفایل: خانم زهرا رضایی

دوره آموزش اتوکد
زمان پیشنهادی برگزاری: یک شنبه ها ۱۲:۳۰-۱۴
تعداد جلسات: ٨ جلسه
زمان اولین جلسه: دوشنبه ۲ اسفند
پیش نیاز ها: –
هزینه ثبت نام: ١۶٠ هزارتومان

ما را دنبال کنید