ثبت نام مقدماتی- کاما

برای مشاهده ی کلاس ها کلیک کنید.

مهارت جویان گرامی، برای برآورد بهتر از میزان استقبال از کلاس ها، پیش ثبت نام برای تمام کلاس ها اجباری است.

*
*
*
*

در آخرین ردیف می توانید روز و ساعت پیشنهادی خود را برای تشکیل کلاس ذکر کنید.

ما را دنبال کنید