پروفایل: خانم مهسا شاکری راد

دوره آموزش راندو و پرسپکتیو
زمان پیشنهادی برگزاری: یکشبه ها: ۱۲:۰۰ – ۱۴:۰۰
تعداد جلسات: ۱۱ جلسه
زمان اولین جلسه: یکشنبه – ۱ اسفند
پیش نیاز ها: –
ظرفیت کلاس: ۱۵ نفر
هزینه ثبت نام: ۲۰۰ هزارتومان
تجربه مربوط: سابقه دو و نیم سال تدریس در دانشگاه تهران و تهران مرکز

طرح درس:

 

آموزش پرسپکتیو ، اسکیس و راندو جهت رفع نیاز های دانشجویان معماری

شرح درس:

در این  دروس آموزش به صورت گام به گام و همراه با دانشجو صورت می گیرد.دانشجویان  با انجام تکالیف و مشارکت در دروس دستیا بی به هدف را تسهیل خواهند نمود.

هدف کلی:

 

اسکیس و راندو :آموزش پرسپکتیو ، اسکیس و راندو و قوی نمودن دست  جهت ایجاد مهارت های لازم برای دانشجویان برای شرکت درواحد های اسکیس دانشکده و کنکور ارشد

شیوه تدریس:

به منظور دستیابی به اهداف آموزشی در این کلاس ها  از روش آموزش مهارت های عملی ، بررسی و رفع اشکال تکالیف دانشجویان    و همچنین آزمون های کوچک کلاسی و سپس بررسی اشکلات در کلاس ها  استفاده می شود.

نمونه کار:

 

 

 

 

 

 

ما را دنبال کنید