Latest Posts

فراخوان: اسم نشریه

شما چه اسمی را برای نشریه انجمن علمی پیشنهاد می کنید؟

در ادامه بخوانید

فراخوان

مقدمه: یکی از نیاز های دانشجوی رشته ی معماری به کارگیری مهارت های مختلفی مانند استفاده از نرم افزار های گوناگون، ترسیم فنی و اسکیس و دیگر مهارت ها است. به همین منظور «کانون آموزش […]

در ادامه بخوانید

طرح حمایت از ایده های دانشجویان

انجمن علمی، به عنوان نهاد حامی دانشجویان، از ایده های خلاقانه و قابل اجرا استقبال می کند. همگام با آغاز ترمی تازه، انجمن علمی نیز فعالیت های اجرایی خود را آغاز خواهد نمود. در کنار […]

در ادامه بخوانید

سایت انجمن

از این پس می توانید از طریق این وب سایت، فعالیت های انجمن علمی را دنبال نمایید.

در ادامه بخوانید

درباره ما

در حال حاضر انجمن علمی دارای یک مجمع عمومی و شورای مرکزی است. اعضای شورای عمومی عبارت است از: سید علی صدق، فرینوش هادیان جزی، نجمه ایوبی، کیمیا نوری نژاد، یاسمین ثابتی، رومینا مهربد، آریانا امینیان، […]

در ادامه بخوانید
ما را دنبال کنید