فراخوان

مقدمه:

یکی از نیاز های دانشجوی رشته ی معماری به کارگیری مهارت های مختلفی مانند استفاده از نرم افزار های گوناگون، ترسیم فنی و اسکیس و دیگر مهارت ها است. به همین منظور «کانون آموزش مهارت های انجمن علمی» در راستای پاسخ به این نیاز ها تشکیل شده و از دانشجویان آموزش دهنده حمایت می کند.

نیاز:

تا پیش از این اگر دانشجویی مایل به تدریس مهارتی در دانشگاه و برای دیگر دانشجویان بود، با موانع اجرایی و تبلیغی بسیاری مواجه می شد. کاما به منظور کمک به دانشجویان آموزش دهنده  و تجمیع کلاس های دانشجویی تشکیل شده است. چشم انداز ما، تشکیل کلاس های ویژه و ارتقای سطح کیفی کلاس هاست.

مزایا:

 • برای دبیران:
  • اطلاع رسانی کلاس به دانشجویان از طریق تبلیغات و در شبکه های اجتماعی
  • ایجاد رزومه (غیر رسمی) برای دبیران برای استناد های آتی در همین سایت
  • امکان تسهیل در فرآیند ثبت نام
 • برای مهارت جویان:
  • تبلیغ به صورت متمرکز و اطلاع رسانی قوی
  • بالا بردن کیفیت کلاس ها با نظر سنجی از مهارت جویان
  • ارتقای سطح کیفی کلاس ها از ترم های آتی

     

Posted in دسته‌بندی نشده and tagged , , , , , .