امور بین الملل: همکاری

مرکز امور فرهنگی پردیس هنرهای زیبا در نظر دارد تا با دانش جویان توانا در راستای چند پروژه همکاری داشته و کمک گیرد.

فعالیت ها در جهت ایجاد بروشور معرفی شکیل پردیس و هم چنین طراحی سایت مرکز امور فرهنگی می باشد. به همین جهت از دانش جویان علاقه مند پردیس هنر استقبال خواهد کرد.

عضویت در مرکز و ذکر نام همکاران و اعطای گواهی همکاری از مزایای این‌فعالیت خواهد بود.

لازم به ذکر است که انجمن علمی معماری به منظور تسهیل ارتباط دانش جویان صرفا به عنوان  دبیرخانه ی ثبت نام می باشد.

*
*
*
*
ما را دنبال کنید