دریچه اول (۱۳۹۶/۲/۱۷)

دریچه‌ی ۱:
“هنرمند بودن”
پخش چند فیلم کوتاه از ایده و سخنرانی های سه هنرمند به روز

۱۷ اردیبهشت – تالار آوینی – ساعت ۱۲:۳۰ تا ۲
#من_هنرمندم
#هنر_ما
#دوباره_ببین

فیلم های کوتاه پخش شده در #دریچه اول:
?https://www.youtube.com/watch?v=CNzXKEC333c

?https://www.ted.com/talks/jr_s_ted_prize_wish_use_art_to_turn_the_world_inside_out

? https://www.ted.com/talks/alejandro_aravena_my_architectural_philosophy_bring_the_community_into_the_process

? https://www.ted.com/talks/gabriel_barcia_colombo_capturing_memories_in_video_art?language=en


با تشکر ویژه از کوثر موحدی و حامد زاهدمنش
و همچنین با تشکر از ریحانه فرحبخش، مریم میرزایی، نسترن مهرعلیبان، حسنی باهنر، شهرزاد حبیبی پارسا و مهرک شیرخانی
@aa_ut

Posted in دریچه and tagged , , , .