ارتباط با ما

به پشتوانه ی قدمت دانشگاه، بسیاری از معماران امروز ایران دانش جویان دیروز پردیس هنر های زیبا بوده و در آن به پژوهش و آموزش پرداخته اند. دانشگاهی که پویایی خود را از رفت و آمد ها می گیرد. عده ای ورود می یابند و عده ای هم برای ساخت دنیای بهتر، به اصطلاح «فارغ التحصیل» می شوند. به همین رسم، ما نیز در تلاشیم که از حضور خود در دانشگاه استفاده کرده و پویایی و بهره وری علمی و پژوهشی خود را اعتلا دهیم. آن چه که ما را از دیگر نهاد ها جدا می سازد، دانشجویی بودن ماست. ما از تمام ایده های هم سو با این هدف استقبال خواهیم کرد.

ارتباط با ما:

contact@aa-ut.ir

دایرکت:

instagram.com/aa.ut

فرم:

*
*
ما را دنبال کنید