چهارشنبه چت: معرفی ارشد (۲۳/۱/۹۶)

معرفی ارشد – ۲۳/۱/۹۶

اطلاعیه:

در اولین رویداد با داستان ۴ دانشجو (و فارغ التحصیل) از ۴ گرایش ارشد همراه می شویم. امیدواریم تا تجربه ای باشد برای شناخت بهتر گرایش ها و تصمیم‌ گیری های واقع بینانه تر در آینده.
? همه دعوتید: ۴شنبه – ساعت ۱ – پشت آتلیه۵

Posted in چهارشنبه چت and tagged , , , .