چهارشنبه چت

۴شنبه‌ چت رویدادی است برای گفت‌و‌گوهایی خارج از واحدهای درسی، بی پیرایه و دانشجویی تر از همیشه.

حرف‌های زیادی باقی می‌ماند که در طول درس‌های دانشگاهی و از زبان استادهایمان نمی‌شنویم.

به همین خاطر چهارشنبه‌چت ‌ها فرصتی است تا به گفت ‎و‌گو پرداخته و از تجربه‌های یکدیگر استفاده کنیم.

چهارشنبه چت: ۴ انتخاب آتلیه ۳ (۲۰/۲/۹۶)

چهارشنبه چت: بعد لیسانس (۱۳/۲/۹۶)

چهارشنبه چت: معرفی ارشد ۲ (۳۰/۱/۹۶)

چهارشنبه چت: معرفی ارشد (۲۳/۱/۹۶)

ما را دنبال کنید