مسابقه طراحی یادمان شهدای غواصی

از داوطلبان شرکت در مسابقه طراحی یادمان شهدای غواصی دعوت می‌شود تا فرم ثبت نام زیر را تکمیل نمایند. هر گروه می‌تواند تا ۶ نفر عضو داشته باشد. نماینده‌ی هر گروه باید نام اعضا را […]

در ادامه بخوانید