کارگاه بازآفرینی_ پروژه طار ۲

  English page     ثبت نام گروهی   /   ثبت نام انفرادی      مدرسه تابستانی بین المللی کارگاه بازآفرینی: پروژه طار۲ شناخت، بازطراحی، توان‌بخشیمشارکتِ حرفه‌مندان محلی و آکادمی ‎۲۰ تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ( […]

در ادامه بخوانید