کارگاه بازآفرینی ۱۷-۲۷ شهریور ۱۳۹۷ دانشگاه تهران، روستای طار در روزگاری که بحران‌های محیط زیستی بر زندگی‌ها سایه افکنده است، روستاهای سرزمین ما، شیوه‌های مبتکرانه و پایدارشان را به فراموشی می‌سپارند و از تولیدکننده […]

در ادامه بخوانید