فعالیت‌های انجمن

انجمن‌های علمی نهادی است که از اوایل دهه‌ی هشتاد در محیط دانشگاه متولد شده و برای تقویت فرهنگ و اخلاق علمی فعالیت می‌کند. دانشجویان معماری دانشگاه تهران نیز از سال ۱۳۸۴ انجمن علمی خودشان را […]

در ادامه بخوانید