تلگرام انجمن

برای کسب اطلاعات بیشتر از برنامه های انجمن علمی و برنامه های دانشگاه تهران می توانید به کانال بپیوندید. telegram.me/aa_ut

در ادامه بخوانید