? فراخوان مقاله #چینه شماره ۴

نشریه علمی_تخصصی چینه آماده دریافت مقالات دانشجویان ومعماران با موضوعیت #معماری_در_گذر_زمان می باشد.

⏰ مهلت ارسال آثار ۱۳مرداد ماه ۱۳۹۶

? پس از داوری به آثار منتخب،گواهی پذیرش مقاله اعطا میگردد.
علاقه مندان میتوانند مقالات خود را به ایمیل آدرس زیر ارسال کنند.

? chineh04srttu@gmail.com

 

Posted in نشریه.