روی داد

 

اتفاق‌ها و روزهای خاص بسیاری است که می‌توان با برگزاری رویداد‌، آن ها را پاس داشت.

از جمله روز جهانی معماری، جشن عید نوروز و روز ملی معمار که در نهایت یک ‌روز‌ متفاوت را

در پردیس هنرهای زیبا به‌وجود می‌آورد.

رویداد: (۹۶/۱۲/۱۴) مراسم درختکاری

رویداد: (۹۶/۷/۱۰) دیوارگرافی

ما را دنبال کنید