دریچه

فصلنامه‌ی انجمن علمی دریچه ای است برای انتقال نظرات و تجربیات دانشجویان و محملی برای اندیشه‌های معمارانه.

به همین منظور از تمام علاقه‌مندان دعوت می‌کنیم تا دریچه‌ی نگاه های معمارانه‌تان را به قلم آورید.

ما را دنبال کنید