جذب اسپانسر

انجمن علمی معماری دانشگاه تهران برای شماره آتی خود اسپانسر جذب می کند:
✅ از تمام موسسات و شرکت های معماری و یا غیرمعماری علاقه مند برای تبلیغ و اطلاع رسانی در فصلنامه و شبکه های مجازی انجمن علمی دعوت می شود.

شماره ی آتی در موضوع آموزش معماری است. مشخصات کلی شماره آتی:

قطع وزیری – تیراژ ۵۰۰ نسخه – صفحات تبلیغی به صورت تمام رنگی –  حوزه توزیع دانشگاه تهران و برخی دانشکده ها و کتابفروشی های معماری حوزه انقلاب + توزیع در شبکه های مجازی

◀️ برای کسب اطلاعات بیش تر پیوست این متن را دانلود کنید.

Posted in نشریه.