ثبت نام کارگاه بازآفرینی – پروژه طار 2

ثبت نام گروهی

Page 1 of 2

قوانین و مقررات کارگاه بازآفرینی

این کارگاه به صورت یک برنامه تمام وقت برگزار می شود. در طول این دوره شرکت کنندگان به صورت تمام وقت تحت نظارت مربیان و استادکاران محلی به انجام پروژه عملی تعریف شده، تحقیق و پژوهش حول حوزه بازآفرینی مکانمند و فعالیت های مرتبط می پردازند. در این کارگاه شرکت کنندگان فرصت می  یابند تا زندگی هر روزه روستا را در حالیکه در فعالیت های متنوعی شرکت دارند تجربه کنند. در پایان این دوره دستاوردهای گروهی و فردی افراد در نمایشگاهی در شهر تهران به نمایش عموم گذارده می شود تا محفلی برای همکاری و ارتباط با اساتید و افراد مجرب و علاقه مند به موضوع بازآفرینی در بافت  روستایی پدید آید

پرداخت

در صورت انصراف از کارگاه پیش از شروع کارگاه عملی، 10%  هزینه پرداختی کسر خواهد شد و مابقی مسترد خواهد شد

حجم کار

محیط کارگاه محیطی حرفه ای و دوستانه است. مهارت های علمی و ارتباطی از اهمیت یکسانی برخوردار است. تمرکز گروه بر روی تحقیق و پژوهش و کار عملی است (گفتگو و معاشرت با اهالی روستا، برداشت بافت روستا و خانه های روستایی، تحقیق راجع به مصالح بومی، تجربه ی تکنیک های ساخت و اجرای طرح در بافت تاریخی روستا). برای همه شرکت کنندگان یک دوره ایمنی برگزار می شود و در پایان، قبل از شروع به کار تائیدیه ای مبنی بر آگاهی از خطرات احتمالی محیط کار از شرکت کنندگان دریافت می گردد.کارگاه بازآفرینی مسئولیتی در قبال بیمه شرکت کنندگان ندارد و به همراه آوردن دفترچه یا کارت بیمه شخصی توصیه می شود. ساعات کاری هر روزه از ساعت 8 تا 20 با یک وقفه 2 ساعته به صرف ناهار می باشد. شرکت کنندگان موطفند هرروزه مدارک و مستندسازی های انجام شده را در پوشه مشخص در گوگل درایو اپلود نمایند

اقامت

کارگاه بازآفرینی برای شرکت کنندگان محل اقامتی با شرایط خانه روستایی در نظر گرفته است. این محل اقامت در طول حضور در روستا در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد. شرکت کنندگان مسئول نگهداری و نظافت خانه در زمان اقامت و به هنگام ترک خانه هستند. در صورت وجود یا بروز هر گونه مساله ای مربوط به محل اقامت سریعا با پرسنل مطرح شود. کارگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال مفقود شدن وسایل شخصی افراد به عهده ندارد لذا از آوردن اشیاء گرانقیمت خودداری شود و مسئولیت نگهداری از وسایل شخصی به عهده فرد می باشد

گواهی نامه شرکت در کارگاه

کارگاه بازآفرینی برای شرکت کنندگان موفق به اتمام دوره گواهی نامه شرکت در کارگاه صادر خواهد کرد. این گواهی نامه پس از بررسی به اشتراک گذاشتن تمامی مدارک و مستندسازی ها و بررسی استفاده صحیح از محل اقامت در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. صدور گواهی نامه با توجه به طی کردن روند اداری در دو تا سه هفته پس از اتمام کارگاه صورت می گیرد. در صورت ترک کارگاه پیش از موعد مقرر یا غیبت در طول کارگاه گواهی نامه به فرد تعلق نخواهد گرفت

این قرداد در روز نخست کارگاه به امضای شرکت کنندگان خواهد رسید


مشخصات فردی


مشخصات اعضای گروه


تحصیلات

ما را دنبال کنید