تور

معماری را دیدن باید تا معمار شدن!

بنابراین سفر و بازدید میدانی از جمله فعالیت‌های است که انجمن علمی به فعالیت می‌پردازد.

به زودی انجمن علمی اردوهای علمی خود را با نهاد جهانی دوکومومو برگزار خواهد کرد.

تور : (۹۶/۱۲/۱۸) محله عودلاجان

تور: (۹۶/۷/۱۰) باغ کتاب تهران

ما را دنبال کنید